Angelini Kašel u dospělých

Kašel u dospělých můžeme dělit na infekční, který postihuje celou populaci a objevuje se především v zimní sezóně, a neinfekční, který se u dospělých týká především chronická obstrukční plicní nemoc, průduškového astmatu či bronchiektázie.

Rozdělení dle délky trvání:

Akutní kašel trvá do 3 týdnů

Akutní kašel u dospělých je častým důvodem návštěvy u lékaře a nejčastěji je způsoben akutní infekcí dýchacích cest. Kašel může být různého typu – suchý, vlhký či záchvatovitý. Dle typu kašle volíme k úlevě kašle antitusika či mukoaktivní látky.

Protrahovaný kašel trvá déle než obvykle a bývá to často přerušovaně 3–8 týdnů

Protrahovaný kašel u dospělých bývá často způsoben zánětem nosu a dutin nebo také kvůli následné bakteriální infekci s přetrváním některých bakteriálních kmenů, jež následně infikují oblast dolních dýchacích cest a způsobují kašel. Protrahovaný kašel by měl každého nemocného motivovat k návštěvě lékaře.

Chronický kašel trvá déle než 8 týdnů

Chronický kašel u dospělých bývá příznakem onemocnění, jako je např. chronická obstrukční nemoc, průduškové astma či karcinom plic. Každý nemocný s chronickým kašlem by měl být v péči odborného lékaře.

Angelini Antitusika

Jsou to látky, které tlumí kašlací reflex, snižují dráždivost ke kašli, mírní a potlačují záchvaty kašle. Podání antitusik představuje pouze symptomatickou terapii. Použití těchto látek je omezeno pouze na suchý dráždivý kašel, který pacienta vyčerpává, popřípadě ruší jeho spánek. Podle toho, na jaké úrovni reflexního oblouku zasahují je dělíme na: 1. Centrální antitusika 2. Periférní antitusika
1. Centrální antitusika ovlivňují přímo centrum pro kašel v prodloužené míše. Některá centrálně působící antitusika (kodeinová) ale mohou být spojena s komplikacemi, jako např. útlum dechového centra nebo výskytem zácpy
2. Periférní antitusika působí periférně na receptory ve sliznici bronchů, kde snižují citlivost na dráždivé stimuly. Tyto léky nezpůsobují díky svému mechanismu účinku útlum dechového centra a neovlivňují peristaltiku

Angelini Suchý dráždivý kašel

Tento typ kašle bez produkce hlenu je způsoben otokem a překrvením sliznice. Provází většinou počátek zánětu průdušek (bronchitidy) a během několika dnů přechází v produktivní vlhký kašel. Suchý dráždivý kašel je obtěžující, vysilující a omezuje aktivity pacienta. Noční záchvaty kašle mohou způsobit nespavost, a snížit tak kvalitu života pacienta. K útlumu suchého dráždivého kašle se používají léky tlumící kašel – antitusika.