Kašel

Pro efektivní léčbu kašle je důležité správně určit typ kašle, znát délku trvání kašle a určit příčinu nebo původce kašle.

Kašel Definice kašle

Kašel je normální obranný reflex, charakteristický svým prudkým a usilovným výdechem, jehož cílem je očistit dýchací cesty od cizích těles a cizorodých látek.

Kašel má řadu příčin, nejčastěji provází nemoci dýchacího ústrojí, ale může signalizovat i onemocnění trávicí nebo oběhové soustavy.

Sliznice dýchacích cest je pokryta řasinkami a hlenem. Řasinky si můžeme představit jako trávník, který vlnivým pohybem transportuje hlen a cizí částice z dýchacích cest směrem ven. Řídký hlen čistí a zvlhčuje vdechovaný vzduch, zachytí a obalí bakterie a drobné nečistoty, prach, ale i pevné částice cigaretového kouře. Tvorba řídkého hlenu je tedy přirozená. Naopak tvorba hustého hlenu je často vyvolána infekcí a způsobuje vlhký kašel. Pokud kašel dlouhodobě neustává, pak se jeho obranný význam mění v komplikaci, která vede pacienta k tomu, aby vyhledal svého praktického lékaře.


Kašel Rozdělení kašle

Vlhký produktivní kašel

Zobrazit méně Zobrazit více

Vlhký kašel se objevuje v pozdější fázi onemocnění dýchacích cest, především zánětu průdušek (bronchitidy). Odkašlávání způsobuje i přítomnost hlenu z horních dýchacích cest u rhinofaryngitidy, rhinosinusitidy, adenoidní vegetace (infekce horních cest dýchacích). Zde je nutné podpořit vykašlávání vznikajících hlenů mukoaktivními léky. Závažnější příčinou produktivního kašle může být chronická obstrukční plicní nemoc, tuberkulóza, cystická fibróza či jiné závažné onemocnění.
Objeví-li se kašel náhle v souvislosti s jídlem, může se u dítěte jednat o vdechnutí (aspiraci) potravy.

Suchý dráždivý kašel

Zobrazit méně Zobrazit více

Tento typ kašle bez produkce hlenu je způsoben otokem a překrvením sliznice. Provází většinou počátek zánětu průdušek (bronchitidy) a během několika dnů přechází v produktivní vlhký kašel. Suchý dráždivý kašel je obtěžující, vysilující a omezuje aktivity pacienta. Noční záchvaty kašle mohou způsobit nespavost, a snížit tak kvalitu života pacienta. K útlumu suchého dráždivého kašle se používají léky tlumící kašel – antitusika.

Akutní kašel

Zobrazit méně Zobrazit více

Akutní infekce dýchacích cest je nejčastější příčina akutního kašle. Postihuje horní cesty dýchací (nos, nosohltan, ústní část hltanu). Vlivem infekce vzniká zánět horních cest dýchacích. Ten je často provázen otokem a překrvením sliznice dýchacích cest a dochází k dráždění k suchému kašli. Suchý kašel může být obtěžující hlavně v noci. Vzhledem k tomu, že nečistí dýchací cesty, dá se nazvat i kašlem neúčelným a k jeho léčbě se používají antitusika, která kašel tlumí. Ve většině případů je původcem virová infekce. Virová infekce horních cest dýchacích velmi často přechází v infekci dolních cest dýchacích (průdušnice a průdušky), což vede k přechodu na vlhký kašel (se zvýšenou produkcí hlenu), a tím k nutnosti použití mukoaktivných látek.
Neproduktivní kašel může být charakteristický i změnou zabarvení hlasu, který se stává chraplavým a zastřeným. Hrubý, dráždivý kašel nejčastěji provází zánět hrtanu (laryngitida) a zánět hrtanu a průdušnice (laryngotracheitida). Suchý štěkavý kašel s dušností však může provázet i závažnější onemocnění, jako je akutní virový zánět hrtanu a průdušnice (akutní subglotická laryngitida), kde je nutné rychle navštívit lékaře. Akutní suchý kašel je typický pro časnou fázi akutních respiračních infekcí, vdechnutí cizího tělesa, černý kašel, selhání levostranného srdečního oddílu a u jiných méně častých onemocnění. Ke kašli může dráždit i cizí těleso ve zvukovodu. V tomto případě netlumit kašel! Nutno vyhledat lékařskou pomoc.

Chronický kašel

Zobrazit méně Zobrazit více

Chronický suchý kašel
Kašel trvající déle než 8 týdnů u dospělých a více než 4 týdny u dětí může být projevem zadní rýmy (postnazálního dripu), průduškového astmatu, gastroezofageálního refluxu, bronchogenního karcinomu, kašle indukovaného léčivy či kašle u intersticiálních plicních chorob a dalších plicních nemocí.
Chronický vlhký kašel
Chronický produktivní (vlhký) kašel je projevem tvorby nadměrného množství průduškového sekretu nebo jeho změněných viskoelastických vlastností. Doprovází chronickou bronchitidu, chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), bronchiektázie, cystickou fibrózu, plicní tuberkulózu a další onemocnění.

Protrahovaný kašel

Zobrazit méně Zobrazit více

Příčinou protrahovaného kašle bývá často zánět nosu a dutin, zvětšení nosní mandle nebo také následná bakteriální infekce s přetrváním některých bakteriálních kmenů, které následně infikují oblast dolních dýchacích cest a způsobují kašel.
Zánět nosu a dutin (rinosinusitida) je zánět výstelky dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Projevuje se sekrecí z nosu, poškozením nosní sliznice, huhňavostí, kašlem, bolestí hlavy, někdy i bolestí uší. Dráždění ke kašli je vyvoláno sekrecí hlenu z nosu nebo vedlejších nosních dutin.
Pokud je kašel suchý, používáme léky na tlumení kašle - antitusika. Při vlhkém kašli používáme mukolytika, která rozpouští a odstraňují hlen z dýchacích cest.
Zvětšení nosní mandle představuje shluk zbytnělé lymfatické tkáně vytvořené u zadní stěny nosohltanu. Jedná se o onemocnění dětského věku, které vzniká jako následek častého zánětu a infekce. Mezi příznaky zvětšené nosní mandle patří nedoslýchavost, protrahovaný kašel, neprospívání nebo opakované infekce dýchacích cest.
Léčbu je nutné konzultovat s lékařem.

Hrubý, štěkavý a chraptivý kašel

Zobrazit méně Zobrazit více

Suchý kašel, který je charakteristický změnou zabarvení hlasu (hlas se stává chraplavým a zastřeným), provází zánět hrtanu (laryngitida) a zánět hrtanu a průdušnice (laryngotracheitida). Hrubý, chraplavý, suchý kašel je obtěžující, vysilující a omezuje aktivity pacienta. Noční záchvaty kašle mohou způsobit nespavost, a snížit tak kvalitu života pacienta. K útlumu suchého dráždivého kašle se používají léky tlumící kašel – antitusika.
Štěkavý kašel s dušností provází závažnější onemocnění, jako je akutní virový zánět hrtanu a průdušnice (akutní subglotická laryngitida). U štěkavého kašle se ztíženým dýcháním je nutné rychle navštívit lékaře, který rozhodne o způsobu léčby.

Záchvatový kašel

Zobrazit méně Zobrazit více

Tento typ kašle, který vzniká v záchvatech více v noci nebo po námaze, se vyskytuje u průduškového astmatu. Pro toto onemocnění jsou typické stavy ztíženého dýchání, a to spíše v noci a po námaze. Pacient s tímto typem kašle by měl být v trvalé péči lékaře. Záchvatovitý typ kašle zlepšují bronchodilatancia – léky uvolňující křečovité stažení průdušek.

Kašel Léčba kašle

Antitusika

Zobrazit méně Zobrazit více

Jsou to látky, které tlumí kašlací reflex, snižují dráždivost ke kašli, mírní a potlačují záchvaty kašle. Podání antitusik představuje pouze symptomatickou léčbu příznaků a ne příčiny. Použití těchto látek je omezeno pouze na suchý dráždivý kašel, který pacienta vyčerpává, popřípadě ruší jeho spánek.

Podle toho, na jaké úrovni reflexního oblouku zasahují, je dělíme na:

  1. Centrální antitusika ovlivňují přímo centrum pro kašel v prodloužené míše. Některá centrálně působící antitusika (kodeinová) ale mohou být spojena s komplikacemi, jako např. útlum dechového centra nebo výskytem zácpy
  2. Periferní antitusika působí periferně na receptory ve sliznici bronchů, kde snižují citlivost na dráždivé podněty. Tyto léky nezpůsobují díky svému mechanismu účinku útlum dechového centra a neovlivňují peristaltiku.

Pokud je kašel neproduktivní a neúčelný, je odůvodněné tlumení kašle antitusiky. Příkladem antitusika může být levodropropizin, který patří mezi periferně působící látky.

Mukoaktivní látky

Zobrazit méně Zobrazit více

Usnadňují odstraňování hustého hlenu z dýchacích cest. Neměla by být užívána současně s antitusiky pro možnost hromadění hlenu v bronších. Poslední dávku se doporučuje podat kolem 17. hodiny, aby nedocházelo k rozpouštění nebo zvýšené tvorbě hlenu v nočních hodinách a vhodná je zvýšená poloha hlavy, při které je dýchání snadnější.

Kašel Příčiny vyvolávající kašel

Mechanické vlivy

Cizí těleso v dýchacích cestách, aspirace žaludečního obsahu, zvětšení tonzil (zvětšené nosní mandle). Ke kašli může dráždit i cizí těleso ve zvukovodu. Vdechnutí cizího tělesa – potrava, zvratky, prach a jiné relativně malé věci (hlavně u dětí) Netlumit kašel! Nutno vyhledat lékařskou pomoc.

Černý kašel

Vzácnější onemocnění provázené záchvaty dávivého suchého kašle může vyvolat až zvracení. Bakteriální onemocnění je nutné léčit antibiotiky a kašel je dobré tlumit antitusiky. V dnešní době očkování se výskyt tohoto onemocnění minimalizoval, a pokud se objeví, tak již v mírnější formě.

Plicní embólie

Ucpání krevního řečiště v plicích většinou krevní sraženinou. Jedná se o život ohrožující stav. Pacient je dušný a vykašlává narůžovělý zpěněný hlen. Léčbu určuje lékař.

Selhávání levostranného srdečního oddílu

Projevuje se v noci při ulehnutí na lůžko. Dochází ke zhoršení dýchání a dráždění ke kašli. Takto postižený si dává více polštářů pod hlavu, aby mohl spát. Kašel se dostavuje po námaze nebo po ulehnutí na lůžko. Léčbu určuje lékař.

Cystická fibróza

Je vrozené onemocnění způsobující mimo jiné tvorbu abnormálně hustého hlenu v dýchacím, trávicím a rozmnožovacím ústrojí. Projevy v rámci dýchacích cest jsou závažné a objevují se v každém období života. Kojenci hlen polykají s následným zvracením. V pozdějším věku je nejčastějším projevem kašel (suchý, dráždivý nebo produktivní, spojený s hnisavou expektorací), který je dán opakovaným vzplanutím plicních infekcí. Někteří nemocní kašlou stále, jiní mají období bez kašle. Léčba kašle u cystické fibrózy je určována lékařem.

Chronická sinusitida (postnazální drip)

Pacient s chronickou sinusitidou má ucpaný nos, přetrvávající výtok z nosu, bolesti v obličeji a pocity zatékání do nosohltanu – někdy s trvalým popotahováním nebo snahou o odkašlání. Při vyšetření bývá patrný zánět sliznice nosohltanu a zduřelá nosní sliznice. Typické je chrápání, u dětí huhňavý hlas a poruchy sluchu (často spojené s hypertrofií adenoidní vegetace). Dráždění ke kašli je vyvoláno sekrecí hlenu z nosu nebo vedlejších nosních dutin. Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukoaktivní látky.

Průduškové astma

Je chronické, celoživotní onemocnění dýchacích cest, které může vzniknout v kterémkoli věku. Astma je onemocnění spojené s obstrukcí, zánětem a zvýšenou reakcí dýchacích cest na podněty. Dochází při něm k záchvatům dušnosti nebo kašle na podkladě zúžených dýchacích cest. Jde o nejčastější chronické onemocnění dětského věku (10–15 %). Kašel u astmatu je často jediným projevem tohoto onemocnění. Kašel u astmatu je provokován alergenem, námahou, smíchem, chladným vzduchem a vyskytuje se nejčastěji během noci nebo v časných ranních hodinách. Léčba kašle u astmatu je nastavována lékařem. Záchvatovitý typ kašle u astmatu zlepšují bronchodilatancia – léky uvolňující křečovité stažení průdušek

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc)

Je chronické zánětlivé onemocnění charakterizováno omezením průtoku vzduchu v průduškách vznikající poškozením dýchacích cest. Příčinou vzniku CHOPN je nejčastěji kouření. U CHOPN je kromě produktivního kašle přítomna i výrazná dušnost. CHOPN provází velmi často opakované infekce dýchacích cest, které mohou mít těžší průběh než u zdravých jedinců. Tomuto stavu říkáme exacerbace a ten je vždy provázen produktivním kašlem. Někteří pacienti s CHOPN mimo exacerbace nekašlou. Částečnému ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukoaktivní látky. Celkovou léčbu CHOPN určuje lékař.

Intersticiální plicní choroby

Jsou velmi početnou skupinou onemocnění, která spojuje zmnožení plicního vaziva (intersticia) vlivem přítomnosti zánětu. Nejznámější je sarkoidóza. Výsledkem těchto onemocnění je dušnost, snížení plicních funkcí a možná přítomnost kašle. Léčba kašle u intersticiální plicní choroby je určována lékařem.

Psychogenní kašel

Hysterie, nervová labilita, zlozvyk. Může být důsledkem emocí či neuvědomělým projevem vzdoru. Mívá vazbu na stresující okolnosti. Psychogenní kašel postihuje častěji ženy mladšího věku. Nevyskytuje se v noci, což může původ psychogenního kašle potvrdit. Účinnou léčbou může být psychoterapie.

Chronický zápal průdušek

Tento problém mají zejména kuřáci nebo lidé vystavení látkám, které je dráždí ke kašli. Opakovaně prodělávají záněty průdušek a nepřetržitě každé ráno je obtěžuje produktivní kuřácký kašel. Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukoaktivní látky.

Polékový kašel

Je typický pro pacienty užívající ACE-inhibitory, což jsou látky, které snižují krevní tlak. Po změně léčby vysokého krevního tlaku lékařem kašel do několika týdnů (uvádí se čtyři) vymizí. Další léky, které způsobují kašel, jsou beta-blokátory, léky, které mimo jiné snižují tepovou frekvenci. Ústupu kašle napomůže změna léků. Ústupu kašle napomůže změna léků.

Bronchiektázie

Je nevratné rozšíření průdušek. Onemocnění je zánětlivé a způsobuje vysokou tvorbu hlenu. Očistný proces řasinkami dýchacích cest je porušený, a odvod hlenu tedy ztížený. Hlen je hnisavý, často zapáchající. Ranní záchvaty produktivního kašle mohou být velmi namáhavé a obtěžující. Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukoaktivní látky. Celkovou léčbu bronchiektázie určuje lékař.

Gastroezofageální reflux

Vzniká při porušení svalového svěrače, který brání návratu obsahu žaludku do jícnu. Tento obsah se může dostat z jícnu do dýchacích cest, což je podráždí a vyvolá kašel. Bývá také doprovázen pálivou bolestí za hrudní kostí. Léčba kašle u gastroezofageálního refluxu je určována lékařem.

Tuberkulóza

Je onemocnění bakteriálního původu. Tuberkulózní kmeny nelze léčit běžným typem antibiotik. Léčba speciálními antibiotiky je dlouhá, nicméně úspěšná. U nás jsme sice proti tuberkulóze očkovaní, ale to neznamená, že jí nemůžeme onemocnět. Výskyt je nízký, ale čím dál častěji se k nám dostává z východní části Evropy a jiných koutů světa. V počátku onemocnění je suchý kašel, později přecházející v produktivní. Hlen je hnisavý, často s příměsí krve. Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukoaktivní látky. Celkovou léčbu tuberkulózy určuje lékař.

Zánět průdušnice a průdušek

Přetrvávající zánět dolních dýchacích cest způsobený nedoléčenou bakteriální infekcí, která se může opakovat a způsobovat přerušovaně kašel (převážně vlhký) v období několika týdnů. Léčba cílenými antibiotiky po přesné identifikaci patogenů. Ústupu kašle a čištění dýchacích cest napomáhají mukoaktivní látky.

Vnější dráždivé látky

tabákový kouř, smog, dráždivé plyny, ozón, oxidy S, N

Čtěte pečlivě příbalový leták

Levopront obsahuje levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Erdomed, 225 mg granule pro perorální suspenzi, obsahuje léčivou látku erdostein. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. K dostání v lékárně bez lékařského předpisu.